Актуална cartoon porn comics информация за извършената през периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Печат

 

 

Дейност hentai porn games по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

1413

2.Брой hot gay sex обекти, в които са извършени проверки

1413

2.1. naked celebrities Обекти за хранене и развлечения

298

2.2. gayporno Детски и учебни заведения

223

2.3. naked celebrities Лечебни и здравни заведения

481

2.4. hd mobile porn Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

411

2.5. celebrity porn Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой Porn Stars съставени актове за констатирани нарушения

12