Справка за качеството на celebrity porn водите 01.08-15.08.2019

Печат

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.08.2019 г.  ДО 15.08.2019 г.