ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА БЛОКИРА 62 gay cocks ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТА

Печат

В naked celebrities Изпълнителната агенция по лекарствата ( ИАЛ) е получен сигнал от  Европейската агенция по лекарствата чрез Системата за бързо уведомяване. Информацията е за замърсяване на активното вещество Валсартан.

        Валсартан hentai porn games е ангиотензин-II-рецептор антагонист, използван за лечение на артериална хипертония, скорошен миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност. Замърсяването е с nitrosodimethylamine. Примесът N-нитрозодиметиламин (NDMA) се класифицира като вероятен канцероген.

  gay sex video        ИАЛ naked celebrities блокира и разпореди да се спре продажбата в срок от 24-часа на всички партиди лекарствените продукти, произведени след 2012 година съдържащи активното вещество Валсартан, доставени от производителя Zhejiang Huahai, Китай в Европейкия Съюз.

 В Asian Porn България валидно разрешение за употреба имат много други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани), които имат аналогични терапевтични индикации. Те могат да бъдат използвани за лечение на артериална хипертония, скорошен миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност вместо блокираните лекарствени продукти, съдържащи валсартан!

Блокираните celebrity porn лекарствени продукти може да видите ТУК и ТУК