Нотифицирани gay anime стоки по системата RAPEX

Печат

От gaysex началото на месец октомври до момента РЗИ – Монтана извърши 31 проверки за наличие на опасни стоки с доказан риск за здравето на човека, открити на територията на Европейския съюз по системата RAPEX (система naked celebrities за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки). Проверени naked celebrities бяха 53 продукта.

Към gay movie момента на проверките не са констатирани опасни нотифицирани стоки по системата RAPEX.