Стартира провеждането на акушеро-гинекологични прегледи с мобилен АГ - кабинет на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива celebrity porn със затруднен достъп до лечебни заведения

Печат

Информираме naked celebrities Ви, че в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2017г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г.,  приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от 2016г., на територията на област Монтана стартира провеждането на профилактични прегледи/изследвания с мобилен акушеро-гинекологичен кабинет, който е предоставен по договор на МБАЛ Берковица и с него ще бъдат извършвани профилактични акушеро-гинекологични  прегледи в населените места от община Берковица.

Прегледите naked celebrities са предназначени за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Монтана.

 

 

График за работа на мобилния АГ- кабинет през месец октомври – ноември 2017 г.