Провеждане на прегледи с мобилни кабинети на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен naked celebrities достъп до лечебни заведения

Печат

pregledi 2016Информираме hentai porno Ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2016г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г.,  приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от 2016г., на територията на област Монтана стартира провеждането на профилактични прегледи/изследвания с мобилен кабинет - флуорограф.

 Прегледите naked celebrities са предназначени за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Монтана.

По Shemale Porn договор с лечебно заведение за болнична медицинска помощ ще бъдат извършени профилактични флуорографски прегледи за откриване на белодробни заболявания. Дейностите с мобилните кабинети ще бъдат съпроводени от разяснителна кампания сред ромското население за значението на профилактичните прегледи при ранното откриване, своевременна консултация и лечение на белодробните заболявания при възрастните, в която ще участва Регионална здравна инспекция – Монтана.

 

За celebrity nudes контакт и информация с МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана

Телефон porn cartoon – 0884239708 – д-р Цветан Петров

e-mail:mbalmont@net-surf.net

 

План -график за прегледи с мобилен флуорограф през месец ноември 2016 г.