• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Add Event

Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги

 

АНКЕТАТА Е   АНОНИМНА

 

Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само и изключително от служителите на Регионална здравна инспекция - Монтана с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.

 

 • 1. Досега използвали ли сте услугите на администрацията на Регионална здравна инспекция Монтана?
 • 2. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предлага Регионална здравна инспекция - Монтана?
 • 3. 1. Достъпна ли е информацията на таблото на 4 етаж в Регионална здравна инспекцня - Монтана:
 • 3. 2. Изчерпателна ли е информацията на таблото на 4 етаж в Регионална здравна инспекцня - Монтана:
 • 3. 3. Разбираема ли е информацията на таблото на 4 етаж в Регионална здравна инспекцня - Монтана:
 • 4. Успяхте ли да получите необходимата информация?
 • 5. Имахте ли нужда от допълнителна информация, за да подготвите запитването си?
 • 7. 1. Ясна/лесно разбираема ли е информацията, която получихте от служителите на гишето за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Монтана:
 • 7. 2. Изчерпателна ли е информацията, която получихте от служителите на гишето за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Монтана:
 • 7. 3. Точна ли е информацията, която получихте от служителите на гишето за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Монтана:
 • 8. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите на гишето за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в Регионална здравна инспекция - Монтана или компетентната институция?
 • 9. За колко време бяхте обслужен/а/?
 • 10. Отношението на служителите беше ли любезно и отзивчиво?
 • 11. Служителят на гишето за административно обслужване даде ли Ви информация за срока за предоставяне на услугата?
 • 12. Служителят даде ли Ви информация за възможните начини за заплащане на услугата?
 • 13. Служителите на гишето за административно обслужване говореше ли по странични теми със свои колеги или по телефона, когато Ви обслужваше?
 • 14. Успяхте ли да получите необходимата услуга?
 • 15. Спазват ли се законовите срокове за извършване на административната услуга?
 • 16. Колко пъти Ви се наложи да идвате, за да свършите работата си?
 • 17. Наложи ли Ви се да предоставяте допълнителни документи или данни, за да бъде решен Вашият въпрос?
 • 18. gay male sex Как оценявате качеството на обслужване от служителите на гишето за административно обслужване?
 • 19. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? /моля, отбележете само един отговор/
 • 20. Като цяло бяхте ли доволен от дастъпа до услугата и звеното за административно обслужване?
 • 21. Предложиха ли Ви да ускорите по незаконен начин изпълнението на административната процедура?
 • 22. Как, според Вас, биха реагирали служителите, ако им предложите пари, за да решат Вашия проблем?
 • 23. Потърсихте ли предварително извънслужебна връзка със служител, който да Ви помогне за по-бързото решаване на Вашия въпрос?
 • 24. Смятате ли, че служителите в администрацията на Регионална здравна инспекция - Монтана са достатъчно добре подготвени специалисти?
 • 1. Пол
 • 2. Възраст
 • 3. Работите ли в момента?
 • 4. Ако не работите, то Вие сте:
 • 5. До какво от долупосочените имате достъп? Отбележете всички, които се отнасят за Вас.
 • 6. Какво образование имате към момента
 • 7. mobile porn tube Откога живеете в България?

Events

Add Export to CSV Import from CSV