• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Anketa

АНКЕТА ЗА НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА КЪМ   КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РЗИ – МОНТАНА

 

Уважаеми клиенти,

Една от основните задачи на Регионална здравна инспекция – Монтана е осъществяване на държавна здравна политика на област Монтана. Инспекцията има за цел и да повишава доверието на гражданите и бизнеса в администрацията.

Ние сме убедени, че ключов фактор за постигане на тази цел е борбата с корупцията и вярваме, че Вие можете да допринесете  за това, като попълните нашата анкета. Вашите отговори ще ни помогнат да повишим усилията си за предотвратяване на корупционни практики и непрофесионално поведение на служителите на инспекцията, както и Вашата удовлетвореност от работата на РЗИ – Монтана.

Моля, отбелязвайте само по един от посочените предложения за отговор.

 

Анкета за нагласите на гражданите и бизнеса към контролните действия

на РЗИ – Монтана

 

АНКЕТАТА Е   АНОНИМНА

 

Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само и изключително от служителите на Регионална здравна инспекция - Монтана с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.

 

 • 1. Извършвана ли е проверка по държавен здравен контрол на Вашият обект от служители на РЗИ – Монтана?
 • 2. В случай, че на Вашият обект е извършена такава проверка считате ли, че действията на инспекторите са съобразени с разпоредбите на закона?
 • 3. Смятате ли, че в РЗИ – Монтана има условия за корупция?
 • 4. При извършване на проверката от служители на РЗИ – Монтана оказван ли Ви е натиск, за да настъпи промяна на констатираните факти и обстоятелства с искане за материална или нематерлиална облага или услуга?
 • 5. Според Вас доколко е разпостранена корупцията сред служителите на РЗИ – Монтана, извършващи контролни дейности?
 • 6. naked celebrities Отправяли ли сте покана към държавен служител за обяд /вечеря/ друго, с цел решаване на проблем, възникнал в хода на проверката?
 • 7. Ако служител на РЗИ – Монтана директно Ви поиска пари, какво бихте направили, за да решите проблем, възникнал в хода на проверката?
 • 8. animated porn При извършване на проверки, проверяващите органи искали ли са от Вас пари, подарък, друга материални облага или услуга?
 • 9, Правено ли Ви е предложение от служители на РЗИ – Монтана за по-бързо извършване на административна услуга или издаване на друг вид документ срещу пари, подарък или друг вид облага?
 • 10. celebrity porn Получавали ли сте предложение от проверяващи органи за не съставяне на акт за установяване на административно нарушение срещу пари, подарък или друг вид облага?
 • 11. Случвало ли Ви се е да бъдете проверяван от служители на РЗИ – Монтана в нетрезво състояние, под въздействие на наркотични или упойващи вещества?
 • 12. Случвало ли Ви се е , по време на проверката служителите на инспекцията да употребяват алкохол?
 • 13. След извършване на текуща проверка на Ваш обект, проверяващите органи свързват ли се/връщат ли се в обекта отново, за да се възползват безплатно от стоки/услуги, които предлагате?
 • 14. Имате ли и можете ли да предоставите материали, които да удостоверяват хипотезите, изложени във въпроси 11 и 12? Ако разполагате с такива, моля, изпратете ги на имейл адрес: rzi-montana@net-surf.net
 • 16. Какво според Вас поражда корупцията?
 • 17. В случай, че станете свидетел на корупционна ситуация, какви действия бихте предприели?