• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Актуална информация за извършената през периода 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

223

2.Брой обекти, в които са извършени проверки

223

2.1. Обекти за хранене и развлечения

71

2.2. Детски и учебни заведения

11

2.3. Лечебни и здравни заведения

74

2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

67

2.5. celebrity porn Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой съставени актове за констатирани нарушения

0