• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Покана celebrity porn за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

Е-мейл Печат ПДФ

На gay cartoon porn основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София, при следния дневен ред:

 

1. Избор на мандатна комисия;

2. gay black Приемане на Устав на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

3. naked celebrities Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

6. naked celebrities Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

7. gaysex Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

8. celebrity nudes Избор на представител във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Регистрацията hentai porno започва в 9.00 ч.

За Shemale Porn законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.