• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Рейтинг на активната прозрачност 2019 gay fuck г.

Е-мейл Печат ПДФ

За mobile teen porn поредна година Регионална здравна инспекция – Монтана е сред проучваните администрации от Фондация Програма достъп до информация” (ПДИ).    

Проучването е проведено в периода 22 февруари – 12 април 2019 г. и е обхванало 564 институции(централните, регионални и местнивласти), като е направена оценка на интернет страниците им.

 

Целта Black Porn на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Нивото naked celebrities на прозрачност тази година е оценявано с точки по 119индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133индикатора за общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

От всички институции в област Монтана РЗИ – Монтана заема:

          1-во celebrity sex tapes място по прозрачност и информираност на гражданите сред местните териториални celebrity porn органи в системата на изпълнителната власт за област Монтана;

5-то място по прозрачност и информираност на гражданите от всички институции в областта, след четири общини.

Сред териториалните gay group sex органи в системата на изпълнителната власт за цялата страна РЗИ – Монтана се нарежда на 7-мо място и на 2-ро място сред регионалните здравни инспекции в страната.

РЗИ – Монтана е от администрациите, които отговарят срок и то в най-кратък от подаване на заявления за достъп до обществена информация, а именно до 5 дни.

Сравнителният 3d hentai porn рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга е институцията, спрямо резултатите на всяка институция. Сравнението за РЗИ toon porn – Монтана спрямо всички институции за всички области е следното:

 

                                                               

        +15

 

Регионална здравна инспекция гр. Монтана

2019 г.

75.3%

2018 г.

74.3%

2017 г.

63.2%

 

Резултатите са съгласно Рейтинга за прозрачност на фондацията, обявен на интернет страницата и /https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/rankings?d=Y&institutionCategory=IN0011/.  naked celebrities