• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Летни студентски стажове

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми студенти, 

Уведомяваме Ви, че Регионална здравна инспекция – Монтана е обявила две свободни стажантски позиции в Портала за студентски стажове в държавната администрация, чрез които дава възможности за провеждане на летен стаж на студенти по професионално направление “Медицина” през 2019 г.

 Специфични celebrity porn изсквания за кандидатите: студенти, обучаващи се по специалност “Медицински лаборант”, “Молекулярна биология”, “Микробиология”.

Стажантските позиции са свързани с дейността по извършване на паразитологични, микробиологични и серологични изследвания в дирекция “Надзор на заразните болести”, РЗИ – Монтана.

Период за провеждане на стажа: 01.07.2019 – 30.08.2019 г.

Продължителност на стажа: 45 работни дни

 

Вие можете да кандидатствате до 29 април /понеделник/ онлайн, чрез Портала за студентски cartoon porn pics стажове в държавната администрация –http://staj.government.bg/faq/

 

За повече информация:

График на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация - 2019 г.