• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Летни Amateur Porn студентски стажове

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми студенти, 

Уведомяваме best mobile porn Ви, че Регионална здравна инспекция – Монтана е обявила две свободни стажантски позиции в Портала за студентски стажове в държавната администрация, чрез които дава възможности за провеждане на летен стаж на студенти по професионално направление “Медицина” през 2019 г.

 Специфични naked celebrities изсквания за кандидатите: студенти, обучаващи се по специалност “Медицински лаборант”, “Молекулярна биология”, “Микробиология”.

Стажантските toon porn позиции са свързани с дейността по извършване на паразитологични, микробиологични и серологични изследвания в дирекция “Надзор на заразните болести”, РЗИ – Монтана.

Период за провеждане на стажа: 01.07.2019 – 30.08.2019 г.

Продължителност celebrity nudes на стажа: 45 работни дни

 

Вие hentai porn games можете да кандидатствате до celebrity porn 29 април /понеделник/ онлайн, чрез Портала за студентски стажове в naked celebrities държавната администрация –http://staj.government.bg/faq/

 

За gay bear porn повече информация:

График gay black на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация - 2019 г.