• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана провежда изследване в рамката на Европейска инициатива за наблюдаване на растежа в детска възраст през периода април –май 2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи си сътрудничат със Световната здравна организация за рутинно събиране на данни за растежа на деца от началните училища в България, в рамката на проект „Европейска инициатива за наблюдаване на растежа в детска възраст“. Целта му е да промотира здравето и благополучието на деца от началното училище и се провежда в няколко страни в Европа.

 Четвъртото поред национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда ще се проведе през периода април-май 2019 г., като за целта ще бъдатизследвани деца в първи клас, от национална репрезентативна извадка на възраст, които към датата на изследване са навършили 7 години, но не са навършили все още 8 години. Предвижда се изследване на около 3500 деца от цялата страна. Специалисти от Регионалната здравна инспекция – Монтана ще извършат измервания за антропометричните показатели на 7 годишни деца в избраните за територията на област Монтана училища. Тези измервания ще включват телесно тегло, височина, обиколка на талия и ханш, като специалистите ще бъдат внимателни за деликатно протичане на процеса. Събраните данни ще бъдат предоставени с идентификационен номер в националната база данни на Националният център по обществено здраве и анализи и международната база данни на Световната здравна организация. Получените резултати от проучването ще осигурят надеждна научна информация за тенденция в храненето и антропометричния статус при 7-годишните ученици, и ще бъдат база за формиране на националната и европейска политика за здравословно хранене при децата.