• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална porn cartoon здравна инспекция – Монтана


Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–9/27.03.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР на дирекция „Надзор на заразните болести”