• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


gay bareback sex НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение celebrity porn на чл. 11 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, медицинският специалист извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до celebrity porn 30 март на календарната година въз animated porn основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да попълните приложените схеми за анализ:

 

· Схема gay sex video за анализ на здравословното състояние на деца;

· Диспансерно naked celebrities наблюдение на деца;

·  Схема free porn за анализ на здравословното състояние на учениците;

· Диспансерно naked celebrities наблюдение на ученици;

Допълнителна информация и подробни указания за попълване на схемите за анализ може да получите от инспектор Виктория Димитрова на телефон 096/ 391739; 0882301064.

Бланките 3d hentai porn може да свалите от ТУК