• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

В gay movies периода 21 – 27.01.2019 г. на територията на обл. Монтана се наблюдава рязко покачване на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 115 случая (290,40 %00). Най-засегната е възрастова група 0-4 год. – заболяемост 941,18%00, следвана от възрастова група 5-14 год. – заболяемост 792,84%00.

За сравнение, в периода 14 – 20.01.2019 г. (седмица 3) са регистрирани 56 случая – заболяемост 141,41%00

Във връзка с горното, се налага обявяване на  епидемична обстановка по отношение грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Монтана, считано от 29.01.2019 г. до нормализиране на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от Оперативения план за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период.

 Издадена е Заповед на Директора на РЗИ – Монтана със следните противоепидемични мерки:

1.  Ограничаване naked celebrities на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2.     Прекратяване naked celebrities на  плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

3.   Преустановяване 3d hentai porn на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в  лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

4.  Разширяване на легловия капацитет в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, с оглед приемането на насочените за хоспитализация пациенти с грип и/или усложнения.

5.  Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Монтана.

6.   Преустановяване извършването на профилактичните  прегледи и имунизации в област Монтана

7.    Провеждане на активен филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

8.     Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на общопрактикуващите лекари.

             При gay bareback sex изследване на носогърлен секрет от заболели от гр. Монтана с типична клинична картина за грип, при 4 от 8 лица е изолиран грипен вирус тип А/H1N1.

По gay cartoon porn данни на РУО Монтана за отсъстващи ученици поради заболяване, при 1/3 от учебните заведения процента на отсъстващите деца е над 30.

На директорите на учебните заведения на територията на област Монтана е разпоредено да преустановят образователно-възпитателния процес в поверените им образователни институции за периода от 29.01.2019 г. до 04.02.2019 г. включително.

Напомняме Black Porn Ви, че за да се предпазите от заразяване с грип и ОРЗ е необходимо: 

· да се избягва контакт с болни лица с признаци на ОРЗ и грип;

· спазване на т. н. „респираторен етикет”. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;

· спазване celebrity porn на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;

· носене mobile teen porn на маска от болния и обслужващите го лица;

· едовно naked celebrities проветряване на помещенията.

При признаци на заболяване, да се проведе своевременна консултация с личния лекар, с цел адекватна терапия и предотвратяване на усложнения.