• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


15 ноември 2018 г. - Международен ден без тютюнопушене

Е-мейл Печат ПДФ

TUTUN 13.11.18Всяка година третият четвъртък на месец ноември е посветен на Международния ден без тютюнопушене. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и се призовава за ефективна политика за намаляване на тяхното потребление.

През 2018 година Международният ден без тютюнопушене е на 15 ноември. Мотото на кампанията тази година е „Спри сега, за по-добро здраве утре". Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция Монтана си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности и прояви за мотивация на активните пушачи за отказ от тютюнопушене. Тютюнопушенето вече убива по един на всеки 10 души по целия свят. Според доклад на Световната здравна организация (СЗО), ако тази тенденция се запази, то броят на смъртните случаи причинени от тютюн до 2030 г. ще се равнява на 8 млн. души годишно. СЗО посочва, че ако тази тенденция се запази, в края на века те ще надхвърлят 1 млрд. души.

TUTUN 13.11.2018

 

По Hardcore Porn повод Международния ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция – Монтана организира в центъра на град Монтана информационно кампания през периода 15-16 ноември 2018 г., във връзка с която планира следните дейности:

· Безплатно измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта при пушачи чрез апарат Smoker lyzer;

· Консултиране mobile porn tube на пушачи за преодоляване на тютюневата зависимост;

·  Предоставяне hentai porn pics на печатни информационни материали.

· Популяризиране на Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене към РЗИ – Монтана;