• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


В ОБЛАСТ МОНТАНА СЕ ОБЯВЯВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ОТ 30.01.2018 Г.

Е-мейл Печат ПДФ

В периода 22 – 28.01.2018 г. на територията на обл. Монтана се наблюдава рязко покачване на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 187 случая (481,71 %00).  Най-засегната е възрастова група 5-14 год. – заболяемост 1554,40%00, следвана от възрастова група 0-4 год. – заболяемост 1280,49%00.

За сравнение, в периода 15 21.01.2018 hentai porn games г. (седмица 3) са регистрирани 66 случая – заболяемост 170,02%00 

 

Във celebrity porn връзка с горното е обявявена епидемична обстановка по отношение грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Монтана, считано от 30.01.2018 г. до нормализиране на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от Оперативения план за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период.

Издадена animated porn е Заповед на Директора на РЗИ – Монтана със следните противоепидемични мерки:

 1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

          2. Прекратяване на  плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

            3. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в  лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

           4. Разширяване на легловия капацитет в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, с оглед приемането на насочените за хоспитализация пациенти с грип и/или усложнения.

5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Монтана.

6. Преустановяване извършването на профилактичните  прегледи и имунизации в област Монтана.

7. naked celebrities Провеждане на активен филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

8. mobile porn movies Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на общопрактикуващите лекари.

             При Interracial Porn изследване на носогърлен секрет от заболели с типична клинична картина за грип, при 5 от 9 лица е изолиран  грипен вирус тип В – щам Ямагата.

По данни на РУО Монтана за отсъстващи ученици поради заболяване при 1/3 от учебните заведения процента на отсъстващите деца е над 30.

На директорите на учебните заведения на територията на област Монтана е разпоредено да преустановят образователно-възпитателния процес в поверените им образователни институции за периода от 30.01.2018 г. до 02.02.2018 г.

 Напомняме celebrity porn Ви, че за да се предпазите от заразяване с грип и ОРЗ е необходимо: 

·           да се избягва контакт с болни лица с признаци на ОРЗ и грип;

·           спазване на т. н. “респираторен етикет”. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;

·           спазване naked celebrities на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;

·           носене на маска от болния и обслужващите го лица;

·           редовно gay boy porn проветряване на помещенията;При gay movie признаци на заболяване, да се проведе своевременна консултация с личния лекар, с цел адекватна терапия и предотвратяване на усложнения.