• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Нотифицирани стоки по системата RAPEX

Е-мейл Печат ПДФ

От началото на месец октомври до момента РЗИ – Монтана извърши 31 проверки за наличие на опасни стоки с доказан риск за здравето на човека, открити на територията на Европейския съюз по системата RAPEX (система за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки). Проверени бяха 53 продукта.

Към момента на проверките не са констатирани опасни нотифицирани стоки по системата RAPEX.