• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ЧУМАТА – ЧЕРНАТА СМЪРТ

Е-мейл Печат ПДФ

По данни на СЗО за периода 23.08-27.10.2017г. на остров Мадагаскар  са регистрирани 1 365 случая на чума, 106 починалит.е. леталитет 8%. При 915 от заболелите ( 67 % ) се касае за пневмонична форма на заболяването,което сочи, че предаването на заболяването чрез дихателни пръски и капки е основния механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар. Остров Мадагаскар е ендемичен за чума  и през последните 10 години е най-засегнатата страна в света. Предаването на инфекцията се осъществява целогодишно в ендемичните селски райони  с периодично съобщаване на случаи на бубонна чума. Чумата е остро, особено опосно, най-често ендемично инфекциозно заболяване, зооноза, пренасяно от бълхи и протичащо с изразен токсикоинфекциозен синдром и хеморагично-некротично възпаление на лимфните възли, белите дробове и други органи. Познати са два вида огнища на заболяването съобразно ареала(територия, резервоари): дива чума (горска, ензоотична) naked celebrities и плъхова чума (пристанищна, градска, епидемична).

Заболяването naked celebrities съгласно Наредба № 21/18.07.2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести е класифицирано под номер 62. Чумата протича с температура, разтрисване, главоболие, неразположение, прострация и левкоцитоза, които се проявяват при следните клинични форми:

  • регионален лимфаденит (бубонна чума)
  • gay fuck септицемия без видими бубони (септечна чума)
  • белодробна форма (първична или вторична белодробна чума)
  • чревна форма

По- редки клинични форми: субклинична, очна, фарингелна, менингеална.

Лабораторни критерии за диагноза (поне един от следните три критерия):

  • изолиране на Yersiniapestis от клиничен материал
  • доказване на специфичен антитяло-отговор  към F1 celebrity porn антигена на Yersiniapestis
  • доказване на нуклеинова киселина на Yersiniapestis в клинична проба (антиген F1)

Етиология

Yersiniapestis е къса, заоблена, Gram(-) пръчка (кокобацил), неустойчива на външна среда и на дезинфекционни средства, отделя ендо- и екзотоксини, култивира се лесно на хранителни среди.

Източник на инфекция

Резервоари са плъхове, мишки, лалугери, суслики, мармоти и т.н. Допълнителни източници са таралежи, лисици, камили, котки  и др. Болният чавек с белодробна форма на чума с особено опосен източник на инфекция.

Инкубационният период на заболяването е между 1 и 7 дни.

Механизми на предаване

В hardcore gay sex ендемичните огнища мханизмът на предаване с трансмисивен с преносители повече от 124 вида бълхи. Бълхите пренасят инфекцията както между гризачите, така и между гризачите и хората. Бълхите се заразяват от плъховете по време на бактеримия и с формирането на т. нар. „чумен блок” се porn cartoon способства предаването на Yersiniapestis. hd mobile porn С най-голямо значени за хората са човешката бълха, плъховата бълха и др. Други механизми на заразяване при човек са: алиметарен при консумация на заразено месо, по механизма на външните покривки при контакт с кръв, гной и др, секрети по време на дране на кожи, клане на болни животни и др. Възможни са също фекално-орален и въздушно-капков механизъм при контакт с чревна и белодробна форма на чума.

Възприемчивост: висока, контагиозен  индекс висок 75-100%.

Имунитет след преболедуване: дълготраен и напрегнат.

Диагноза

Епидемиологични данни – завръщане от страна, където има съобщени случаи от чума и заболяване в границите на инкубационния период.

Клинична диагноза

Изолиране Anal Porn на чумни бактерии от бубонен пунктат, кожна лезия, храчки, кръв, фекалии.

Серологична диагноза – РА, РСК, РПХА, ЕLISA

Диференциална диагноза: hentai porno кожна форма на антракс, туларемия, бактериален лимфонодулит, фелиноза.

Мерки спрямо болния: задължителна хоспитализация на болни и съмнително болни при спазване на режим за опасно опасна инфекция. Обслужване от персонал с противочумен защитен костюм и предварително проведена противочумна ваксинация. Лечение с антибиотици.

Мерки спрямо контактните: наблюдение и карантина на контактни лица от1 до 6 дни, изследвания, екстрена профилактика с антибиотик.

Мерки спрямо външната среда: naked celebrities текуща и заключителна дезинфекция в огнището. Дератизация и мелиоративни дейности. Дезинсекция. Противочумни костюми.

 

Дирекция Надзор на заразните болести