• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Увеличаване на броя на заболелите от хепатит тип А в град Монтана – епидемичен взрив в квартал „Кошарник”

Е-мейл Печат ПДФ

Потвърдените случаи на хепатит тип А кв. Кошарник, гр. Монтана вече са 7. Всички заболели се хоспитализират в инфекциозно отделение и са деца на възраст между 2 и 10 год. Регистрирани са 5 семейни огнища, като в две семействата са заболели по 2 деца. 

Едно от заболелите деца – момче на 6 год., което посещава подготвителна група в основното училище в кв. Кошарник.

 

Във връзка с това на 27.10.2017 г. здравни инспектори от РЗИ – Монтана извършиха проверка по епидемични показания в подготвителната група на начално училище „ Георги Бенковски” в кв. Кошарник. В подготвителната група контактни са 22 деца и 2 лица персонал Дадени са предписания на директора на училището за извършването на крайна дезинфекция в обекта от специализирана фирма за ДДД дейности, насочени са всички контактни лица/деца и персонал/ към личните си лекари за преглед, изследване на урина и наблюдение в рамките на 45 дни от датата на последния контакт със заболялото дете.

Ще се извършат проверки по епид. показания при личните лекари на заболелите от хепатит тип А лица за проследяване обхвата на контактните лица с необходимите прегледи и изследвания и за предприемане на необходимите противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията.

След дадено предписание от РЗИ – Монтана до кмета на община Монтана на 20.10.2017 г. е проведена огнищна дезинфекция в домовете и дворовете на болните в кв. Кошарник, почистени са дворовете от натрупани битови отпадъци, почистени и дезинфекцирани са съдовете за събиране и съхранение на битови отпадъци. Определени са длъжностни лица, които текущо ще следят за недопускане образуването на нерегламентирани сметища. В периода от 01.11.2017 г. до 01.04.2018 г. ще се  провеждане текуща дезинфекция в кв. Кошарник, за да се намали риска от разпространението на инфекции.

Проведена е съвместна среща между ръководството на РЗИ – Монтана и здравните медиатори в град Монтана, като са уточнени съвместни дейности за информиране на населението и за профилактичните мерки, които трябва да се провеждат текущо в квартала и в семействата с регистрирани случаи на вирусен хепатит тип А.

 

Дирекция Naked Girls НЗБ, РЗИ –Монтана