• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Увеличаване на броя на заболелите от хепатит тип А в регион Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

За периода от 01.09 до 17.10.2017 г. в Дирекция надзор на заразните  болести са регистрирани 7 потвърдени  и 6 вероятни случая случая на вирусен хепатит тип А в регион Монтана. От тях 3 потвърдени  и 5 вероятни случая са в кв. Кошарник, гр. Монтана. Всички заболели са деца на възраст между 2 и 10 год. Регистрирани са 5 семейни огнища, като в едно в семействата са заболели 2 деца.

Едно от заболелите деца – момче на 5 год. посещава ДГ „Пролет” в кв. Кошарник.

 Във връзка с това здравни инспектори от РЗИ – Монтана на 11.10.2017 г. са извършили проверка по епидемични показания в Детската градина. Дадени са предписания за извършването на крайна дезинфекция в обекта от специализирана фирма за ДДД дейности, насочени са всички контактни лица/деца и персонал/ за преглед, изследване на урина и наблюдение в рамките на 45 дни от датата на последния контакт със заболялото дете.

Проведен е контрол по предписаните мерки, при което е установено, че е проведена  крайна дезинфекция, за което е представен протокол за извършената обработка от 11.10.2017 г.

Представени са резултатите от лабораторните изследвания на урина на контактните лица /48  деца  и 11 лица от персонала/, които са в норма.

Лабораторните резултати от изследването на урина на контактните лица са в норма.

Лабораторното изследване на урина на контактните лица ще се повтори в края на м. октомври.

Извършени са проверки по епид. показания при личните лекари на заболелите от хепатит тип А лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията.

С Cumshots предписание до кмета на община Монтана е разпоредено провеждането на огнищна дезинфекция в домовете и дворовете на болните и провеждане  на текуща дезинфекция в кв. Кошарник за периода от 01.11.2017 г. до 01.04.2018 г., както и да се осигури редовно сметоизвозване, почистване, измиване и дезинфекция на съдовете за събиране и съхранение на битови отпадъци в квартала и недопускане образуването на нерегламентирани сметища.