• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


28 септември е Световен ден за борба с болестта бяс

Е-мейл Печат ПДФ

Този naked celebrities ден се отбелязва от 2007 г. по инициатива на британския Съюз за контрол на беса, създаден през януари 2006 г., за разпространението на информация за предпазването на хора и животни от болестта бяс. Тогава е отбелязан на 8 септември. От 2008 г. денят се отбелязва на 28 септември с подкрепата на Световната здравна организация. Всяка година близо 55 000 души, предимно от Африка и Азия, стават жертви на болестта Мотото на деня за 2017 г. е: "Нулева смъртност от болестта до 2030 г. ".

Бесът (налатински:Rabies,Lyssa)е остра заразна болест, която засяга бозайниците и човека. Причинителят на заболяването е вирус, който е невротропен, т.е. локализира се и се размножава в клетките на главния и гръбначния мозък, където образува специфични телца на Бабеш-Негри. Вирусът се съдържа също и в слюнчените жлези и се отделя чрез слюнката.

Как се заразяваме с бяс
Вирусът попада у човека при ухапване, одраскване или олигавяне от болно животно. Преносители на вируса на беса са различни диви и домашни животни – лисица, вълк, язовец, куче, сърна, котка, кате­ричка, прилеп и др. Скитащите кучета са особено опасни, защото те могат да се заразят при контакт с диви животни и пренасят заболяването на хората. Домашните кучета и котки, които не са имунизирани против бяс също могат да се заразят и да предадат инфакцията на хората. За човека най-опасни са можеството ухапванията в областта на главата и врата, но дори и при едно ухапване от бясно животно риск за заболяване има.
Как протича болестта бяс
Времето hd mobile porn от заразяването до проявата на първите признаците на болестта се означава като инкубационен период, който може да продължи от няколко седмици до една година, но най-често е от 1 до 3 месеца. Началните симптоми на бяс при човека се със­тоят в нарастване на общото безпокойство, поява на главоболие, смущение в преглъщането, отвращение към течности и развитие на депресивно настроение. На по-късен етап към симптомите на развитата болестна картина на беса се наблюдава силно повиша­ване на рефлексната реактивност, която води до тежки спазми при гълтането. Пациентите са толкова чувствителни, че споменаването на думата вода или шумът на водни капки могат да предизвикат тежките гълтателни спазми. Такава клинична картина винаги насочват към точната диагноза. В крайния стадий на болестта се появяват тежки нервни увреждания - енцефалит/възпаление на главния мозъка/, протичащ със силна възбуда, парези и парализи, съпроводени с тежка дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност.
Без лечение болеста бяс завършва с мъчителна смърт.
Профилактика и лечение на бяс при човека
Профилактиката на беса започва още при първичната обработка на раната:
* Промиване на раната с вода и сапун с последващо обилно из­миване с вода; първоначално обработване на раната със спирт и йод;

* black gay Незабавно търсене на медицинска помощ;

* Насочване на пострадалото лице незабавно за преглед и консултация от инфекционист в най-близкия кабинет за провеждане на противобясна имунизация. Схемата на имуни­зация се определя само от лекаря, на когото тя е възложе­на.

* Внимателна хирургична обработка на раната, без да се зашива в първите няколко часа до 3 дни, освен по специални показания, например при животозастрашаващо кървене и преценка на хирург.

* naked celebrities Всички пациенти с тежки рани от ухапване подлежат на болнично лечение!

* На всички лица ухапани или одраскани от животни, независимо дали са подозрителни за пренасяне набяс при човека, се извършва също така и профилактична имунизация против тетанус.

Видове имунизации против бяс
* Blowjob Профилактична имунизация с противобясна ваксина е проепоръчително да се извършва на рискови контингенти – лаборанти, работещи с вируса на беса, ветеринарни специалисти, лица, чиято дейност е свързана с контакт с животни – пазачи на дивеч, ловци, лесничеи, спелеолози и други.
* adult anime Постекспозиционна имунизация с противобясна ваксина се провежда след ухапване, одраскване или олигавяне от животно, съмнително за бяс. Тази cartoon porn pics имунизация за регион Монтана се провежда в специализиран имунизационен кабинет в болница /в МБАЛ ”Д-р Ст. Илиев” в град Монтана и в МБАЛ „ Свети Николай Чудотворец” в гр. Лом/, след консултация и преглед от инфекционист.
Бъдете gay cock отговорни към здравето си и това на Вашите близки и приятели.

Информирайте naked celebrities се, за да сте здрави !