• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ИНФОРМАЦИЯ за радиологични показатели на водата за питейно- битови цели в област Монтана за gay cocks трето тримесечие на 2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

  Контролът по радиологични показатели на водата ( съдържание на естествен уран, чрез радиохимичен анализ) за питейно-битови цели от област Монтана се извършва в лабораторията на отдел „Радиационен контрол“ към  Дирекция „Обществено здраве“ на РЗИ гр.Враца.

 

През трето тримесечие на 2017г. са взети и изследвани 35 проби води от следните населени места на територията на област Монтана: с.Помеждин, с.Меляне, с.Еловица, с.Главановци,  с.Копиловци, с. Говежда, с. Дива Слатина, с.Видлица, с.Камена Рикса, с.Г.Церовене,с.Мартиново(2ЦВ),с.Железна,с.Превала,с.Бели cartoon porn comics Мел,с.Челюстница,с.Равна,с.Костенци,гр.Берковица,с.Бързия, с.Спанчевци,с.Бистрилица,с.Котеновци,с.Безденица,с.Вирове, с.Студено буче, с.Войници,с.Д-рЙосифово,с.Славотин,с.Долна Рикса,с.Клисурица, с.Винище, с.Г. Вереница, с. Д.Вереница,  гр.Монтана.

Всички изследвани проби са без отклонения т.е. няма здравен риск и опасност за населението на област Монтана.