• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална celebrity sex tapes здравна инспекция – Монтана


Прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на cartoon porn Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено. 

 

-  Национална gay fuck телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества  +359(02) 814 70 70

-  http://www.gdbop.bg/bg/polezno

 

Указанияна Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсоритевъв връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

 

Листовка 1

 

Листовка 2