• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА

Е-мейл Печат ПДФ

На adult anime 25 юли 2017 г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) официално откри две нови специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора в гр. София в рамките на управлявания от НКБТХ проект ,,Швейцарско-българско mobile porn tube сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“.

 

Двете Celebrity Porn нови услуги са Приют celebrity porn за настаняване на жертви на трафик на хора с капацитет от 10 места и Кризисен център за настаняване на деца, жертви на трафик, bareback gay porn също с капацитет от 10 места. В приюта ще бъдат настанявани пълнолетни жертви на трафик на хора от женски пол, а в кризисния център ще бъдат настанявани деца, жертви на трафик - момчета до 14 и момичета до 18 годишна възраст.

Освен naked celebrities настаняване, в двете услугите за жертви на трафик на хора ще бъде предоставяна здравна, психологическа, при нужда и психиатрична помощ, както и правно консултиране на жертвите. В допълнение, в услугите ще се изпълняват и реинтеграционни програми за жертвите на трафик, включващи съдействие за намиране на работа за възрастните и реинтегриране в образователната система за децата, жертви на трафик.

Насочването naked celebrities за настаняване в новите услуги ще се осъществява от НКБТХ - при настаняване на пълнолетни жертви на трафик в приюта, и от съответните териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане (Отделите за закрила на детето) - при настаняване на малолетни и непълнолетни жертви на трафик в кризисния център за деца.

Повече naked celebrities информация за двете нови услуги в гр. София можете да получите на телефон 02/8078050 и електронна поща Е-мейл porn cartoon адресът e защитен от спам ботове. .