• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2017г. ДО 15.07.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – с. Мокреш, с. Ботево, с. Златия, общ. Вълчедръм;

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 7 броя;

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 8 броя;

4. От тях неотговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя;

Населено място       Показател         Стойност

1. mobile porn movies с. Кобиляк            Арсен 18 mg /     10 mg/l

2. с. Громшин           Арсен 17 mg /     10 mg/l

5. Брой gay anime изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг –  0броя;

6. Mature Porn От тях неотговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0брой;

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 броя;

8. naked celebrities От тях неотговарят по Наредба № 9 –0 броя;

9. naked celebrities Брой изследвани проби от минерални водоизточници –0броя;

10. celebrity sex tapes От тях не отговарят по Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 броя;

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.07.2017 г. до 15.07.2017 г. –72 броя. От тях:

Ентероколит cartoon porn videos – 72 броя 

12. celebrity porn Не е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода

13.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

- gay bear porn издадени предписания – 1 брой

- gayporno съставени актове – 1 брой