• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за радиологични показатели на водата за питейно-битови цели в област Монтана за второто тримесечие на 2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

Контролът по радиологични показатели на водата (естествен adult anime уран и  обща бета - радиоактивност) за питейно-битови цели от област Монтана се извършва в лабораторията на отдел „Радиационен контрол“ към  Дирекция „Обществено здраве“ на РЗИ – Враца.

През второ тримесечие на 2017г. са взети и изследвани 5 проби води от следните населени места на територията на област Монтана: с. Смоляновци, с. Долна Рикса, гр. Чипровци, с. Клисурица и с. Мартиново.

Всички изследвани проби са без отклонения т.е. няма здравен риск и опасност за населението на област Монтана.