• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми колеги,                                 

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.38/12.05.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България(ДВ, бр.. 45 от 2005 г.).

Във връзка с това изготвянето на отчети и планове за подлежащите на задължителни имунизации лица, трябва да са в съответствие с промените в Приложение 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, която може да изтеглите от тук.