• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Мониторинг на питейната вода в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Водата за питейно-битови цели подлежи на микробиологичен, физико-химичен и радиологичен анализ. Микробиологичния и физикохимичния анализ се провеждат регулярно, съгласно мониторингови програми между РЗИ – Монтана и водоснабдителните организации – „ВиК“ ООД гр. Монтана и „ВиК Берковица“ ЕООД гр. Берковица.

Мониторингът на радиоактивните вещества се извършва най-малко веднъж на 5 години.

 

Контролът по радиологични показатели на водата за питейно-битови цели от област Монтана се извършва в лабораторията на отдел „Радиационен контрол“ към Дирекция „Обществено здраве“ на РЗИ – Враца.

През 2016г. са взети и изследвани 71 проби води от 71 обособени зони на водоснабдяване на територията на област Монтана. Всички изследвани проби са без отклонения т.е. няма здравен риск и опасност за населението на област Монтана