• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.04.2017г. ДО 15.04.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

1.     Населени места с въведено режимно водоснабдяване – с. Мокреш, с. Ботево, с. Златия, общ. Вълчедръм; 

2.     Брой celebrity porn населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 5 броя;

3.     Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 броя;

4.     От naked celebrities тях неотговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя;

5.     Брой celebrity sex videos изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 броя;

6.     От тях неотговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя;

7.     Брой cartoon porn pics изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 броя;

8.     От Asian Porn тях неотговарят по Наредба № 9 – 0 броя;

9.     Брой gayporno изследвани проби от минерални водоизточници – 2 броя;

10.  От тях не отговарят по Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 броя;

11.  Брой naked celebrities на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.04.2017 г. до 15.04.2017 г. – 36 броя. От тях:

-         Ентероколит mobile porn tube – 35 броя;

-         Колиентерит gaysex – 1 брой;

12.  Не hentai porn games е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода

13.  Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.