• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Стратегии и програми

 

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 - 2018 г.

 

Национална здравна стратегия 2020

 

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 - 2021 г.

 

Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 - 2018 г.

 

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г. 

 

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 - 2017 г. 

 

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 - 2016 г.

 

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 - 2020 г.

 

Работна програма за превенция на хроничните и незаразни болести 2014 - 2020 г.

 

Национална програма ца превенция и контрол на туберкулозата в Република българия за периода 2012 - 2015 г.

 

Национална програма ца превеция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 - 2015 г.