• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Прилагане на Регламент celebrity nudes (ЕС) № 98/2013

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) celebrity porn № 98/2013, когато 3d hentai porn са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

 

Указанияна Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсоритевъв връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Листовка 1

Листовка 2