• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

От началото на месец април до момента са извършени 27 проверки на плувни басейни в област Монтана, като са взети 24 броя проби за анализ на водата както по химични и органолептични, така и по микробиологични показатели.

            gay group sex В хода на проверките се установи, че басейните се почистват, водата в тях се обеззаразява редовно. Ежедневно се отчита остатъчния хлор. Няма отклонение от нормите.

            За началото на летния сезон са издадени 31 броя предписания до управителите, стопанисващи обектите, относно извършване на ежеседмичен анализ на водата по показатели eшерихияколи-титър, микробно число и остатъчен хлор.

            Със заповед на общините е забранено къпането във всички необособени и неохранявани водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и др. водохранилища на територията на съответната община.