• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Е-мейл Печат ПДФ

Представям Ви Заповед № РД-01-108/18.04.2016г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на образец на договор между лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които обслужват задължително здравноосигурени лица и ЦСМП и филиали, за осигуряване на достъп на пациентите до медицинска помощ извън обявения работен график на техния общопрактикуващ лекар, считано от 01.04.2016г. 

Заповед и Договор