• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

rzi 14В изпълнение на чл. 11 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, медицинският специалист извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ в отдел Държавен здравен контрол, дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Монтана. За целта е необходимо да попълните приложените схеми за анализ:

 

Допълнителна информация и подробни указания за попълване на схемите за анализ може да получите от главен инспектор Петя Кирилова на телефон 096/ 391739; 0882301064.