• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Протокол и Договор от обществената поръчка за доставка на топлоенерегия

Е-мейл Печат ПДФ

До Всички участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

"Доставка на топлоенергия за отопление на сградата на Регионална здравна инспекция - Монтана, находяща се в гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 3"

Протокол от 15.06.2015 г. за отваряне на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем „а” от Закона за naked celebrities обществените поръчки /ЗОП/

Изтеглете Протокола ТУК

Договор от 17.06.2015г. за доставка на топлинна енергия

Изтеглете Договора ТУК

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК