• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


7 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО

Е-мейл Печат ПДФ

            На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964 година.

„Колко безопасна е твоята храна?“ – под това мото и в настоящата 2015 г. на 7 април, Световните здравни организации ще апелират към обществото и ще подканят към здравословен начин на живот.

            
zemq Опасните храни са причина за смъртта на около 2 милиона души годишно – включително и много деца. Храни, които съдържат вредни бактерии, вируси, паразити или химични вещества, са отговорни за над 200 заболявания, вариращи от диария до рак. В съвременния свят постоянно  възникват нови заплахи за безопасността на храните.

            Безопасността на храните е споделена отговорност. Важно е да се работи по цялата верига на производство на храни – от страна на фермерите и производителите, на търговците и не на последно място на потребителите. СЗО е разработила пет ключа към по-безопасни храни, а именно:

1. Съблюдавайте чистотата.

2. Никога не съхранявайте приготвената и суровата храна заедно.

3. При приготвянето на храната трябва да се спазва определена температура, т.е. поне 90 градуса, за да сте сигурни, че храната е сготвена добре и е безопасна.

4. Съхранението на храните трябва да става при температура подходяща за вида храна.

5. Винаги трябва да се използва безопасна вода и пресни продукти. По-голямата част от хората в някакъв момент от живота си с консумираната храна или вода поемат микроорганизми, който могат да причинят заболяване. Това подчертава огромното значението на това да се уверите, че храната, която се консумира не е замърсена с потенциално вредни бактерии, паразити, вируси, токсини и химикали.           

В периода от 06.04.2015 г. до 09.04.2015 г. Регионалната здравна инспекция – Монтана ще проведе значим обем обучителни мероприятия.

Здравно-образователните материали – плакати „5 ключа за по-безопасна храна“;

Препоръки  за здравословно хранене на населението 18-65 години;

Препоръки за здравословно хранене на ученици на 7-19 години, с пирамида на здравословно хранене;

Препоръки за здравословно хранене на деца на 3-6 години, с пирамида за здравословно хранене и Методично ръководство за медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата ще се разпространяват в училища, детски заведения, МЦ, ОПЛ, НПО и сред населението в областта.