• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Национално проучване на нивата на радон в жилищни сгради

Е-мейл Печат ПДФ

От месец март в страната ни започна Национално проучване за нивата на радон в сгради, което обхваща всички области на Република България. Проучването е част от Национална програма за намаляване въздействието на концентрацията на радон върху здравето на българското население 2013-2017г. 

Радонът е естествен радиоактивен газ, безцветен, без мирис и вкус. Радонът се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Придвижва се на големи разстояния в почвата, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в жилищата. Обикновено налягането в дома е по-ниско, отколкото налягането в почвата около неговата основа, и поради тази разлика, жилището „издърпва” радона през цепнатините на основата, комуникационни тръби, водопроводната мрежа и др. пролуки. Основният път на въздействие от радон е чрез инхалиране (вдишване). По-голяма част от вдишания газ се издишва обратно. Разпадните продукти на радона, които не са газообразни, се отлагат по стените, пода или прашинките, плуващи във въздуха, откъдето по-късно биха могли да постъпят с вдишания въздух в човешкия организъм. 

 Радонът е втората след тютюнопушенето причина за възникване на рак на белия дроб и е основен фактор за непушачите. Рискът от рак на белия дроб може да бъде намален чрез измерване концентрацията на радона и предприемане на необходимите действия, в случай че се регистрират високи нива. Националното проучване на нивата на радон в сгради има за цел да се оцени скрининговото териториално разпределение на концентрацията на радон по области в Република България и се определи разпределението на средните годишни концентрации на радон в жилища.  

Единственият начин да се разбере каква е концентрацията на радон в жилището е измерването му с детектори. За провеждане на националното проучване се използват пасивни детектори за дългосрочно (6 месеца) измерване на концентрацията на радон в сгради. Детекторът не излъчва йонизиращо или друг вид лъчение и служи за измерване на част от естествения радиационен фон.

На celebrity nudes територията на област Монтана ще бъдат поставени общо 99 детектора, съгласно разработена процедура за разпределение на детекторите от Министерство на здравеопазването. Проучването ще се извърши в следните общини: Монтана, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово. Произволно се избират жилища в градовете и селата. РЗИ – Монтана започва поставянето на детектори в жилищата на доброволци, желаещи да измерят нивата на радон в жилището си.