• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ТУЛАРЕМИЯТА – ПОЧТИ ЗАБРАВЕНА У НАС БОЛЕСТ

Е-мейл Печат ПДФ

От началото на 2015 г. в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области: София град – 2, Стара Загора (гр. Чирпан – 1, гр. Раднево – 1), Бургас – 2, Хасково (гр. Симеоновград – 2 и с. Троян, община Симеоновград – 1) и Софийска област (с. Алдомировци – 4 и гр. Сливница – 1). Обобщената справка от предоставената в МЗ информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умрeли диви зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 г. до 74 г., сред заболелите има и четири деца на 2 г. и 6 мес., 3 г., 11 г. и 14 г.

 

Всички случаи са късно диагностицирани, преобладава ангинозно-жлезна и очно-жлезна форма на заболяването.

 Във връзка с регистрирани случаи в други области, извън известните до момента природни огнища на Туларемия, на 04.02.2015 г. в Министерство на здравеопазването се проведе заседание на Националния координационен съвет за управление на Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България.

 НЦЗПБ изготви и предостави в МЗ правила за вземане материал от хора за микробиологично изследване на Туларемия, инструкция за вземане и изпращане на водни проби за туларемия, инструкция за вземане и изпращане на материали от животни за Туларемия и основни правила в диагностиката и проучване на случаи, които са публикувани на интернет страницата на НЦЗПБ (www.ncipd.org).

 На територията на област Монтана след 2002 година до момента има регистрирани 4 случая на заболяването:

·         през 2002 г. – безработна жена на 36 години от гр. Вършец;

·         през 2003 г.  – мъж, пенсионер на 63 год. от с. Винище;

·         през 2006 г. – дете, ученичка на 12 год. от гр. Вършец;

·         през 2009 г. – мъж, багерист на 44 год. от с. Черкаски.

Във връзка с регистрираните случаи на туларемия в други области извън известните до момента природни огнища на заболяването, да се има в предвид диагнозата туларемия при неизяснени случаи на лимфаденити в диференциално-диагностичен план.

 Да се извършват необходимите консултации със специалисти и лабораторни изследвания за потвръждаване на диагнозата.

При поставена диагноза туларемия незабавно да се информира РЗИ – Монтана по телефона и с бързо известие.

 Основни правила за вземане и изпращане на проби от пациенти за туларемия. ТУК

Основни правила в диагностиката и проучването на случаи на туларемия. ТУК

 Характеристика на заболяването

Туларемията е остра трансмисивна зооноза с бактериална етиология и природна огнищност. Ендемични райони на болестта съществуват в почти всички части на света, включително и у нас.Епизоотичното Asian Porn и епидемичното разпространение на болестта се осъществява на големи територии, поради значителния брой резервоари и преносители на инфекцията.

 Кои на източниците на зараза?

            Значение имат десетки видове гризачи, различни диви животни, а също и някои домашни животни (овце, крави, коне, свине и др.). Инфекцията сред животните се развива бързо, като те интензивно отделят туларемийните бактерии с урина и изпражнения.

            naked celebrities  Най-важна роля като източници на зараза имат дивите гризачи-водните плъхове, полевките, зайци, белки, ондатри, както и домашните мишки. Другите диви животни и птици и домашните животни имат много по-малко значение като източници на инфекция.

             Болните celebrity porn от туларемия хора не представляват опасност за околните.

 Как може да се зарази човек?

·        Чрез кръвосмучещи членестоноги (пасбищни porn cartoon кърлежи, по-рядко комари и др.), които могат да пренесат инфекцията от мишевидните гризачи на човека. Това може да стане при наличие на микробите в кръвта на гризачите и активност на кръвосмучещите членестоноги (лятото и есента);

·        По хранителен път – при достъп на гризачите до хранителни продукти, употребявани от човека, те могат да ги заразят с отделянията си – преди всичко с урина. Това става най-често през периодите на размножаване и интензивно заселване на гризачите в жилищните и спомагателните помещения към тях;

·        По naked celebrities воден път – замърсяване на водата от неконтролирани водоизточници с отделянията на гризачите или попадане във водата на умрели гризачи. В този случай инфекцията може да проникне в човека чрез храносмилателната система (пиене на такава вода), или през увредена кожа при газене или къпане в такива водоеми;

·        По контактен път – заразата прониква през увредена кожа при обработка (дране, разфасоване на best mobile porn месо) на болни от туларемия животни (зайци, овце);

·        По въздушно-прахов път – заразата прониква през дихателните пътища. Причинителят на болестта е устойчив когато попадне във външната среда. Той може да бъде вдишан чрез заразената с отделянията на гризачите прах. Най-често това става при прибиране на зърнена реколта в райони, където се наблюдават масови заболявания сред мишевидните гризачи.

 Симптоми на болестта

            След като изминат 3 – 7 дни от заразяването, а понякога и до 21 дни, болестта се проявява внезапно – бързо покачване на температурата с втрисане, главоболие, болки в мускулите. Лицето и конюктивите най-често са зачервени. От мястото на проникването туларемийните бактерии достигат лимфните възли, които се възпаляват и увеличават обема си т.н. бубони. Формата на заболяването е различна в зависимост от „входната врата” на инфекцията: бубонна (или язвено-бубонна) с увеличени и/или разязвени лимфни възли, чревна; белодробна и др. 

   hot gay sex           Въпреки, че периодът на оздравяване е сравнително продължителен (20 – 30 дни), болестта се лекува напълно успешно с антибиотици.

 Как да се предпазим от туларемия?

            gay group sex Всички мерки, насочени срещу гризачите, главни източници на заразата, представляват основата на профилактиката на туларемията:

·        Защита на хранителните продукти (особено тези, които не подлежат на термична обработка) от достъп на гризачите до тях;

·        Мерки срещу проникването на гризачите в жилищата и особено в приземните спомагателни помещения.

·        дератизационни gay anime средства за унищожаване на гризачите;

·        Недопускане консумация на вода или използването и за битови нужди от водоизточници, за които няма редовен санитарен контрол;

·        Използване celeb sex tapes на лични предпазни средства (защитни ръкавици) при обработка на животни (дране, рязане на месото и др.);

 РЗИ – Монтана