• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за плащане по обществена поръчка

Е-мейл Печат ПДФ

До Всички участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на един брой санитарен автомобил":

Информация за извършено плащане от 17.12.2014 г. за  обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 /един/ брой санитарен автомобил”

Вижте информация за плащането ТУК

Цялата документация по тази публичната покана може да видите ТУК