• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Договор naked celebrities за обществена поръчка

Е-мейл Печат ПДФ

До Всички участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“:

Договор от 08.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил”

Изтеглете договора от ТУК

Цялата документация по тази публичната покана може да видите ТУК