• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана разполога със шесткомпонентна ваксина за родените след 01.06.2014г. деца

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Наредба № 15 за имунизациите в Република България, Министерството на здравеопазването сключи договор и извърши доставка на шесткомпонентна ваксина за провеждане на задължителни планови имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б. полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на родените naked celebrities след 01.06.2014 г. деца, с което е изпълнено условието за прекратяване действието на Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министъра на здравеопазването, считано от 03.12.2014 г.

Закупена е комбинирана шесткомпонентна адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б е търговско наименование Хексацима(Hexacima)на Interracial Porn фирма Санофи Пастьор, получила разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Ваксината gay male sex е в еднодозови разфасовки - флакон и суспензия за инжекционна суспензия, спринцовка и игла. Прилага се дълбоко интрамускулно в предно-латерална част на бедрото.

Противопоказанията celebrity porn за приложение на шесткомпонентна ваксина Hexacimaса animated porn същите като тези при използваните до 01.06.2014 г. за основна имунизация петкомпонентни ваксини и са посочени в Кратката характеристика на продукта, която можете да намерите на страницата на ИАЛ www.bda.bg.

Ваксината Hexacima е съвместима с пневмококовата конюгирана ваксина, с петкомпонентната ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б), четирикомпонентната ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина) и хепатит тип Н ваксината.

Това celeb sex tapes дава възможност децата родени след 01.06.2014 г., при които основната имунизация е започната с тетраксим съгласно Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. да продължат имунизационната схема по реда на Националния имунизационен календар и да бъдат обхванати със следващ прием на шесткомпонентната ваксина, като минималния интервал между приемите е 30 дни.

При приложението на ваксината Хексацима, следва  стриктното спазване на разпоредбите на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, най-вече по отношение на:

•  Транспортирането и съхранението на ваксините при подходящ температуренрежим;

   Извършване на профилактична имунизация само след обстоен преглед на подлежащото лице и установено добро здравословно състояние;

    Вписване naked celebrities и отчитане на извършените имунизации;

• Активно mobile porn tube проследяване на местните и общите реакции след приложение на биопродуктите, своевременното им регистриране и съобщаване по реда на чл. 184 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 14 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България.

 Ваксината videos gays е налична в РЗИМонтана hentai porno и е разпределена на личните лекари съобразно информацията за броя новородени деца.

Приложение:

·         Отговор на ИАЛ относно ваксината Hexacima;

·         Кратка характеристика на продукта;

·         Лекарства, които са обект на допълнително наблюдение;

·         Hexacima - резюме за обществено ползване;

·         Какво означава черния триъгълник?