• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Е-мейл Печат ПДФ

До заинтересованите лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка adult anime на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му"

Отговори на постъпили въпроси - 03.12.2014

 Цялата документация по тази публичната покана може да видите ТУК