• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Е-мейл Печат ПДФ

До Всички участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“:

Протокол celebrity porn от 25.11.2014 г. за отваряне на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка Naked Girls на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил”

Изтеглете протокола от ТУК

Цялата документация по тази публичната покана може да видите ТУК