• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с прилагането на Постановление № 241/04.08.2014г. за приемане на Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (Обн. ДВ бр. 67/12.08.2014г.), НМЕ (ДВ бр. 55 от 04.07.2014г.) и ПУОРОМЕРКМЕ (ДВ бр. 67/2014г.) РЗИ – Монтана организира съвместно с НОИ – Монтана работна среща на 02.12.2014г. в 14.00 часа в малката заседателна зала на Младежкия дом гр. Монтана с адрес: бул. Трети март 98.