• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ПРОТОКОЛ

Е-мейл Печат ПДФ

До Всички участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на един брой санитарен автомобил":

Протокол от 10.11.2014 г. за отваряне на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на 1 /един/ брой санитарен автомобил”

Изтеглете протокола от ТУК

Цялата документация по тази публичната покана може да видите ТУК