• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Ключови факти за рака на маточната шийка и методите за превенция

Е-мейл Печат ПДФ

1.            Ключови факти за рака на маточната шийка

-               Ракът на маточната шийка е четвъртото по честота раково заболяване сред жените между 20 и 45 години в целия свят;

-               На всеки 2 минути в света една жена умира от РМШ;

-               В Европа това се случва на всеки 18 минути;

-               Всеки ден една жена в България умира от рак на маточната шийка

-               Всяка година в България се разболяват  над 1000 жени, като по данни на Българския Национален Раков Регистър (БНРР) за 2011 г. броят им е 1073

-               В световен мащаб 530 000 нови случаи се диагностицират годишно и ако няма сериозни усилия, насочени към предотвратяването на РМШ, тази цифра би достигнала 1 милион нови случая на година през 2050 г.;

-               Всяка година от РМШ умират над 270 000 жени по света;

-               В 99.7% от случаите РМШ се причинява от HPV вирус

2.            Ефикасност, имуногенност и безопасност на ваксините срещу рак на маточната шийка

-               Ефикасност:

o        Проучване,  проведено в Шотландия и публикувано през април 2014 г. в British Journal of Cancer показва намаляване на случаите  на 16 и 18 тип HPV сред ваксинирани момичета от 29.8% до 13.6 %, в зависимост от възрастта

o        Проучване, проведено в Англия и публикувано в медицинския журнал Elservier през ноември 2013 г. показва намаление в честотата на разпространение на  HPV 16/18 при сексуално активни млади жени, след въвеждане на HPV имунизационна програма в Англия. Общата редукцията в разпространението на НРV 16 и 18-ти тип при 16-18 годишните е 65% в след-имунизационния период, докато при момичетата на 19-21 години е 44%. Такава разлика няма при жените на 22-24 години, които не са били ваксинирани в пубертета поради факта, че ваксината все още не е била в употреба.  

-               Десетки проучвания, провеждани през последното десетилетие доказват ефикасността, имуногенността и безопасността на ваксините срещу рак на маточната шийка.

-               Невъзможно е ваксината да причини заразяване, тъй като не съдържа същински вирус, а само неговата обвивка

-               Десетки клинични изпитвания на съществуващите ваксини показват минимални реакции, типични за всяка друга ваксинация (подуване, сърбеж, зачервяване на мястото на инжектиране и по-рядко треска, гадене и замайване). Становището на Международната федерация по акушерство  и гинекология от м. юли 2013 г. гласи, че „... celebrity porn всички рандомизирани клинични проучвания на двете НРV ваксини, бивалентна и четиривалентна, доказват отличния им профил на поносимост и безопасност. Най-честото оплакване е болка на мястото на убождането, която отшумява спонтанно ...”

-               Над 170 милиона дози от тях са поставени в световен мащаб, а най-дългото проследяване на ваксиниран контингент възлиза на 9,4 години.

-               Обхват:

o        По данни на НЗОК, 24% gay movies от момичетата на 12 години са си поставили пълен курс (3 дози) ваксина, предпазваща от рак на шийката на матката за период от една година

o        По 3d hentai porn данни на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията процентът ваксинирани момичета в Европа варира между 17 и 84%, като програмите в Англия и Португалия водят класацията с обхват от над 80%, а в Шотландия той е над 90%.

-               52 държави в Европа, както и Австралия, Канада, САЩ, Африкаи др. са включили ваксината като безплатна, за определени кохорти. Някои от тях имат и догонващи („catch-up”) програми.

-               Във всички държави с действащи програми за първична и вторична профилактика на РМШ Boobs се забелязва категорична тенденция за намаляване на заболеваемостта от РМШ.

-               Поставена преди започването на полов живот, ваксината предпазва момичето практически на 100 %  от заразяване с онкогенен Човешки папиломен вирус,  (предизвикващ около 70% от случаите на РМШ) а общата ефикасност срещу развитието на предраково състояние (CIN 3+) надвишава 90%.

3.            Национални gay cocks и международни препоръки за първична и вторична профилактика на рака на маточната шийка

Съществуват cartoon porn pics редица международни и национални препоръки, изготвени на експертно и политическо ниво, като тези на Европейския парламент, Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), Централно-европейския съвет по ваксинации (CEVAG), Българската асоциация по онкогинекология и Българската педиатрична асоциация. Всички те се обединяват около следните изводи:

-               Ваксинацията е единственият метод за ефективна и дълготрайна първична профилактика на рака на маточната шийка

-               Ваксинацията НЕ mobile porn sites ОТМЕНЯ редовните профилактични прегледи срещу рак на маточната шийка.

-               Превенцията чрез ваксинация би дала отражение върху заболяемостта и смъртността от рак на маточната шийка в национален мащаб единствено, ако ваксинирането се извършва на популационен принцип, naked celebrities т.е. ако прилагането на ваксините срещу рака на маточната шийка стане част от националната политика на държавата и се поема от нея

-               За всички неваксинирани жени следва да бъде организиран naked celebrities масов, а не опортюнистичен цервикален скрининг по celebrity porn възприетите правила и норми