• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ПРЕГЛЕДАЙ СЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА!

Е-мейл Печат ПДФ

Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството. Понастоящем туберкулозата е проблем не само на бедните страни, но и за почти всички развити страни от Европа.

            В България също е регистрирана промяна в gay twink porn епидемичната обстановка с увеличаване броя на новозаболелите.

 

            Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза в България и Програмата, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, целят да се hentai porn videos намали заболеваемостта от туберкулоза в страната.

За hardcore gay sex да се постигнат целите и да се изпълнят дейностите по програмите, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана обявява„седмица celebrity sex tapes на отворените врати”, която ще се проведе в периода 23 – 26 септември 2014 г. (без сряда),от mobile porn tube 8,00 до 13,00 ч. в диспансерно-консултативен кабинет къмII-роотделение naked celebrities по пневмология и фтизиатрия.

            На лицата, посетили naked celebrities консултативния кабинет, ще се предлага безплатно:

·         Скрининг cartoon porn videos на риска за туберкулоза чрез анкета;

·         Консултации;

·         Прегледи Porn Stars и допълнителни изследвания на съмнителни за туберкулоза лица.

Целта celebrity porn на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се полуляризира здравословният начин на живот.